Nadzór autorski na budowie

Witaj na Strefie dla Inżyniera, ja jestem InżyniErka czyli Ewa i przybliżam wszystkim zainteresowanym świt budowlany. Tym razem postanowiłam opisać o co chodzi z tym nadzorem autorskim na budowie. Bardzo często nadzór autorski sprawowany przez projektanta mylony jest z nadzorem sprawowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. A to dwie zupełnie odmienne role. W niniejszym artykule dowiesz się więc czym jest ów nadzór autorski, kto i w jakich okolicznościach musi go sprawować oraz na czym polega. Zapraszam do lektury.

Kto sprawuje nadzór autorski?

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane nadzór autorski sprawuje projektant. Jest to jeden z jego obowiązków. O wszystkich prawach i obowiązkach projektanta przeczytasz w odrębnym wpisie na Strefie dla Inżyniera o tu.

Kiedy nadzór autorski?

Nadzór autorski zgodnie z Ustawą prawo budowlane sprawowany jest na żądanie inwestora lub na żądanie organu administracji architektoniczno-budowlanej. W tym drugim przypadku organ administracji architektoniczno-budowlanej nakaz ustanowienia nadzoru autorskiego zapisuje w pozwoleniu na budowę. Koniecznie, więc przeczytaj dokładnie pozwolenie na budowę i sprawdź, czy i w Twoim pozwoleniu nie ma stosowanego zapisu na ten temat.
Przy okazji tematu mała dygresja. Czytaj wszystkie dokumenty bardzo dokładnie. Wszystko co podpisujesz może mieć potencjalnie negatywne dla Twojej osoby zapisy. Koniecznie więc zanim cokolwiek podpiszesz – PRZECZYTAJ!

Na czym polega sprawowanie nadzoru autorskiego?

Przede wszystkim sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach danej realizacji polega na sprawdzeniu zgodności realizacji obiektu w rzeczywistości (na placu budowy) z opracowanym i zatwierdzonym projektem budowlanym. W dalszej kolejności, w szczególności przy wznoszeniu skomplikowanych technicznie i konstrukcyjnie rozwiązań budowlanych, nadzór autorski stanowi dla wykonawcy możliwość dopytania o konkretne rozwiązania. Tym samym więc projektant, rozwiewa wszelkie wątpliwości wykonawcy, co do zasadności konkretnych metod przy realizacji inwestycji.

Ustanowienie nadzoru autorskiego daje też sposobność do wprowadzenia szybkich zmian w projekcie i podjęcia wiążących decyzji w stosunkowo krótkim czasie (krótszym niż w sytuacji, gdy nadzór ten nie został powołany). Zmiany te oczywiście powstają w uzgodnieniu między poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego. A dotyczyć mogą np. zmiany materiałów, czy zmiany technologii wykonywania prac.

Projektant sprawujący nadzór autorski zobligowany jest również do stawiennictwa na wszelkich radach budowy, czy przy odbiorze inwestycji. W ten sposób sprawuje stały nadzór nad zaawansowaniem prac, ale i ich zgodnością z założeniami przyjętymi w projekcie.

Umowa o nadzór autorski

Kwestia sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji przez projektanta w wielu przypadkach bywa sporna. Część inwestorów bowiem oczekuje, iż w ramach przygotowania projektu, projektant będzie również sprawował nadzór nad poprawnością realizacji w terenie. Jednak, wykonanie projektu jest czynnością odrębną od sprawowania nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do realizacji konkretnego zadania objętego nadzorem autorskim, czy to z Twojej woli jako inwestora, czy to z obowiązku nałożonego przez organ architektoniczno-budowlany, powinieneś zawrzeć umowę z projektantem o sprawowanie tego nadzoru. Możesz oczywiście zawrzeć kompletną umowę obejmująca przygotowanie projektu i następnie sprawowanie nadzoru inwestorskiego – do czego Cię zachęcam. Nie licz jednak na to. że projektant będzie sprawował nadzór po zleceniu mu wyłącznie przygotowania projektu. W końcu to nie w jego interesie.

Podsumowanie

Podsumowując, nadzór autorki na budowie zgodnie z obowiązującym prawem sprawuje projektant. Ustanowienie nadzoru autorskiego leży w gestii inwestora lub organu nadzoru architektoniczno-budowlanego. Głównym jego celem jest sprawdzenie zgodności prac wykonywanych na placu budowy z zatwierdzonym projektem. Ważne jest by jako inwestor podpisać odrębną umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego po przygotowaniu projektu. Teraz już wiesz kto i w jakim celu oraz kiedy sprawuje nadzór autorski nad daną inwestycją. Dzięki zdobytej wiedzy możesz z wyprzedzeniem zaplanować powołanie nadzoru inwestorskiego i wliczyć ten zakres do budżetu budowlanego. Jeśli powyższy wpis okazał się dla Ciebie przydatny koniecznie zostaw kciuka w górę i udostępnij go innym osobom.

Pozdrawiam,
InżyniErka

Udostępnij i polub

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Jeśli podoba Ci się blog i chcesz być na bieżąco, kliknij i subskrybuj :)