Jak wypełnić dziennik budowy?

Cześć, dziś kilka słów o dzienniku budowy. Podam Ci praktyczne wskazówki jak wypełnić dziennik budowy, gdzie go kupić, gdzie zarejestrować i kto powinien go wypełnić. Wpis nie będzie obszerny, ale treściwy. Mam nadzieję, ze taki praktyczny artykuł o dzienniku budowy będzie dla Ciebie przydatny i wiedzę tę wykorzystasz przy okazji realizacji inwestycji budowlanych. Zapraszam do lektury.

Gdzie kupić dziennik budowy?

Kupisz go w wielu miejscach zarówno w internecie jak i w sklepach stacjonarnych. Dzienniki budowy znajdziesz na Allegro, na Ceneo, ale też w Castoramie, czy w akcydensach. Bardzo często kupując gotowy projekt możesz otrzymać dziennik budowy w prezencie lub np. za symboliczną złotówkę.

Rejestracja dziennika budowy

Rejestracja dziennika budowy to zadanie dla inwestora (usługa bezpłatna) lub jego pełnomocnika (opłata za pełnomocnictwo). W celu prawidłowej rejestracji dziennika należy wypełnić wniosek i udać się z nim oraz dziennikiem budowy do urzędu celem jego rejestracji.
Pamiętaj jednak, że dokonać rejestracji dziennika budowy możesz jedynie po uzyskaniu pozwolenia na budowę/rozbiórkę, która stała się wykonalna, bądź po nabyciu przez inwestora prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy?

Zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi, osobą odpowiedzialną za prowadzenie dziennika budowy jest kierownik budowy.

Uwaga! Po nowelizacji prawa zmieniły się zapisy w Ustawie Prawo budowlane dotyczące obowiązku prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy, ale nie zmienił się faktyczny obowiązek prowadzenia przez niego dokumentacji budowy, w której skład wchodzi dziennik budowy.
Obowiązki kierownika budowy określone są w art. 22 w/w ustawy. Zapis dotyczący prowadzenia dokumentacji budowy znajdziesz w art. 22 pkt. 2 „2) prowadzenie dokumentacji budowy„. A co wchodzi w skład dokumentacji budowy? Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy: „13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;

Kto może dokonywać wpisów w dzienniku budowy?

  • kierownik budowy/kierownik robót,
  • inwestor,
  • inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • projektant,
  • pracownicy organów nadzoru budowlanego,
  • geodeta.

Jak wypełnić dziennik budowy?

Jak wiesz obowiązek uzupełnienia dziennika budowy spoczywa ma kierowniku budowy. Oczywiście, jako inwestor masz prawo dokonywania wpisów do dziennika budowy, jednak to on prowadzi wpisy.
Wpisy do dziennika budowy powinny być dokonywane w sposób chronologiczny. Każdy wpis musi być opatrzony datą oraz posiadać informację o tym kto go dokonał oraz jaki zakres prac obejmuje. Do dziennika budowy wpisuje się najważniejsze etapy realizacji inwestycji np. wytyczenie budynku, wykonanie fundamentów, wykonanie więźby czy wykonanie poszycia dachu.
Dziennik budowy polecam Ci prowadzić na bieżąco. Jeśli jesteś inwestorem to zapisuj w notesie/kalendarzu daty poszczególnych etapów. Odnotuj datę rozpoczęcia i zakończenia. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Jeśli jednak zapomniałeś notować co i kiedy było robione, polecam Ci posiłkować się fakturami (datami faktur) oraz dokumentacją zdjęciową.

Kto dokonuje pierwszego wpisu w dzienniku budowy?

Pierwszą osobą, która dokonuje wpisu w dzienniku budowy jest inwestor, a nie jak powszechnie się uważa geodeta. Inwestor bowiem na jednej z pierwszych stron uzupełnia imię i nazwisko/nazwę wykonawcy robót, a także imię i nazwisko oraz numer uprawnień kierownika budowy. Ponadto wpisywane są analogiczne dane w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego. Wszystkie te osoby własnoręcznym podpisem wraz z datą potwierdzają przejęcie obowiązków.

Kolejnym wpisem w dzienniku budowy jest wpis kierownika budowy potwierdzający otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu technicznego – jeśli jest wymagany. Dopiero następny wpis należy do geodety – wytyczenie budynku. Dalsze wpisy dokonuje się chronologicznie zgodnie ze stanem rzeczywistym, także w przypadku wystąpienia problemów na placu budowy.

Podsumowanie

Jak widzisz wypełnienie dziennika budowy nie jest skomplikowane. Najważniejsza jest systematyczność i zgodność z przepisami. Pamiętaj, że dziennik budowy należy zarejestrować, a osobą odpowiedzialną za jego wypełnienie jest kierownik budowy. Pozostali uczestnicy procesu budowlanego również mają prawo dokonywania wpisów w dzienniku budowy, a pierwszych wpisów dokonuje inwestor i geodeta. Pomogłam? Mam nadzieję, że tak. Dziękuję za spotkanie i zapraszam na kolejne artykuły.

Pozdrawiam,
InżyniErka

Udostępnij i polub

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Jeśli podoba Ci się blog i chcesz być na bieżąco, kliknij i subskrybuj :)