Prawa i obowiązki projektanta

Dzień dobry,
Na blogu było już o prawach i obowiązkach kierownika budowy, a także pojawił się artykuł o charakterystyce tego zawodu (linki do artykułów poniżej), pora więc na kontynuację tematu.

 1. Prawa i obowiązki kierownika budowy
 2. Zawód – kierownik budowy

Tym razem pod lupę wzięłam prawa i obowiązki jakie nakłada na projektanta ustawa prawo budowlane (uwaga: z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie dnia 19.09.2020 r.)  W odrębnym wpisie natomiast zajmę się charakterystyką zawodu projektanta, analogicznie do wpisu o charakterystyce zawodu kierownika budowy. Poniżej oprócz wypunktowania praw i obowiązków projektanta znajdziesz mój komentarz odnoszący się do porównania zapisów ustawowych z rzeczywistością. Jeśli interesuje Cię więc moje zdanie na temat wykonalności przepisów w praktyce koniecznie przeczytaj artykuł do końca. Zapraszam.     

Prawa i obowiązki

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane do praw i obowiązków kierownika budowy należy:

Prawa:

 • wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;
 • żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
  a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
  b) wykonywania ich niezgodnie z projektem

Obowiązki

 • opracowanie  projektu  budowlanego  w sposób zgodny z wymaganiami  ustawy, ustaleniami  określonymi  w decyzjach  administracyjnych  dotyczących zamierzenia  budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

 • JEST:
  zapewnienie,    w razie  potrzeby,  udziału  w opracowaniu  projektu  osób posiadających  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby  opracowań  projektowych,  zapewniające  uwzględnienie  zawartych w przepisach  zasad  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia w procesie  budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego
  BĘDZIE OD 19.09.2020 R.:
  zapewnienie,     w razie  potrzeby,  udziału  w opracowaniu     projektu budowlanego   osób   posiadających   uprawnienia   budowlane   do projektowania w odpowiedniej specjalności,

 • BĘDZIE OD 19.09.2020 R.:
  wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których mowa  w pkt.1a,  opracowań  projektowych,  zapewniające  uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,    z uwzględnieniem  specyfiki  projektu  budowlanego,  oraz zapewnienie    zgodności    projektu    technicznego    z projektem zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projektem  architektoniczno–budowlanym,

 • sporządzenie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony   zdrowia   ze względu  na  specyfikę  projektowanego  obiektu  budowlanego,  uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • określenie obszaru oddziaływania obiektu,
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
 • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych  w nim rozwiązań;
 • sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art.10    ust.1ustawy    z dnia    16 kwietnia    2004r.    o wyrobach budowlanych (Dz.U.  z 2019r. poz.266 i 730)

 • sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie: a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b)uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • JEST:
  Projektant  ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno–budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
  BĘDZIE OD 19.09.2020 R.:
  Projektant zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno–budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami,  w tym techniczno-budowlanymi,  przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
 • Obowiązek, o którym mowa w ust.2, nie dotyczy: a) zakresu  objętego  sprawdzaniem  i opiniowaniem  na  podstawie  przepisów szczególnych; b) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.
 • BĘDZIE OD 19.09.2020 R.:
  Projektant,  a także  sprawdzający,  o którym  mowa  w ust.2,  do  projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Komentarz

Muszę przyznać, że większość projektantów, z którymi miałam jak dotąd do czynienia, w pełni wywiązywała się z nałożonych na nich przez prawo obowiązków, ale i korzystała ze swoich praw. Jednakże, nie zawsze współpraca między projektantem a kierownikiem budowy przebiega wzorcowo. Oczywiście, to jak układa się współpraca zależy po pierwsze od dobrej woli obu stron, ale i zapisów umownych. Spotkałam się bowiem z sytuacjami, w których projektant po wykonaniu projektu unikał kontaktu z wykonawcą i zamawiającym, nie chcąc angażować się w proces realizacji z uwagi na fakt, że jego honorarium nie uwzględniało dalszej zacieśnionej współpracy po zakończeniu i przekazaniu projektu inwestorowi. Nie ma się co dziwić, nikt za darmo nie ma zamiaru pracować. Dlatego też, szczegółowy zakres współpracy winien być precyzyjnie określony w umowie między inwestorem a projektantem.

Pragnę zwrócić też Twoją uwagę na zmiany ustawowe, które wyróżniłam w artykule. Wprowadzone zmiany to uszczegółowienie i rozszerzenie aktualnych zapisów. Nie są to jednak diametralne zmiany, które znacząco obciążą projektantów,

Podsumowanie

Artykuł mimo iż, dotyczy wyłącznie praw i obowiązków projektanta trochę się wydłużył. Mam nadzieję, że będzie on przydatny w szczególności w połączeniu z aktualnie przeze mnie przygotowywanym wpisie o charakterystyce pracy projektanta. Jeśli interesuje Cię ten temat i chcesz być na bieżąco to zapraszam Cię do stałego śledzenia bloga i mediów społecznościowych z nim związanych.

Pozdrawiam,
InżyniErka

Udostępnij i polub

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Jeśli podoba Ci się blog i chcesz być na bieżąco, kliknij i subskrybuj :)