Zawód – kierownik budowy

Witaj na Strefie dla Inżyniera,
Dziś przygotowałam dla Ciebie znacznie lżejszy wpis bez technicznej nomenklatury. Jest on dedykowanych w szczególności osobom rozważającym jaki kierunek studiów wybrać, studentom budownictwa, ale także wszystkim tym osobom, które interesują się budownictwem. W niniejszym artykule zapoznam Cię z zawodem kierownika budowy. Przedstawię Ci na czym polega jego praca, jakie obowiązki i prawa według ustawy Prawo Budowlane (ale i realiów budowlanych) nakładane są na kierowników budów. Ponadto wskażę Ci jakimi cechami osobowości powinien wykazywać się przyszły kierownik budowy, jak wygląda ścieżka kariery omawianego zawodu z uwzględnieniem zarobków na poszczególnych szczeblach.

Przede wszystkim jednak wpis ten ma na celu uświadomienie Ci na czym tak naprawdę polega praca kierownika budowy, że nie sprowadza się ona wyłącznie do bycia na budowie i wypełniania dziennika budowy, że to odpowiedzialność za poprawność realizacji inwestycji, ale i za osoby przebywające na placu budowy. Mam głęboką nadzieję, że artykuł ten rozwieje Twoje wątpliwości co do wyboru kariery kierownika budowy i pomoże Ci podjąć właściwą decyzję o przyszłym kierunku studiów. Zapraszam do lektury.

Kierownik budowy – kto to?

Zacznijmy od definicji kierownika budowy, jest to osoba, która kieruje realizacją obiektu budowlanego (budową, nadbudową rozbudową itp.) w ściśle określonym miejscu. Kierownik budowy pełni tym samym samodzielną funkcję techniczną w budownictwie w związku z kierowaniem pracami budowlanymi. Wymaga to tym samym posiadania przez niego uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi z określonej/określonych specjalności techniczno-budowlanych. Ponadto, co ważne kierownik budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane jest jednym z uczestników procesu budowlanego.     

Prawa i obowiązki kierownika budowy

Prawa i obowiązki, którym podlega kierownik budowy zostały określone w ustawie Prawo budowlane w rozdziale 3. Jednak wspomniane prawa i obowiązki nie są tożsame z zakresem obowiązków, które nakładane są na kierowników budów przez prezesów firm budowlanych. O tym jak wygląda praca kierownika budowy w wielu firmach branżowych w kolejnym podrozdziale.

Prawa

 • Ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń, które zostały w nim zawarte,
 • Występowanie do inwestora o wprowadzenie zmian projektowych, ale tylko w przypadku, gdy są one związane z zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub będą prowadzić do usprawnienia procesu budowy.

Obowiązki

Zdecydowanie więcej obowiązków niż praw nakłada na kierownika budowy ustawa Prawo budowlane. Poniżej znajdziesz tylko kilka przykładowo wybranych obowiązków , szczegółowo temat praw i obowiązków poruszę już wkrótce na blogu w specjalnie ku temu dedykowanym wpisie.

 • Jednym z obowiązków kierownika budowy jest protokolarne przejęcie od inwestora i zabezpieczenie placu budowy,
 •  Innym obowiązkiem jest prowadzenie dokumentacji budowy,
 • Kierownik budowy ma również obowiązek wstrzymania robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia z jednoznacznym bezzwłocznym zawiadomieniem o tym fakcie właściwego organu,
 • Ostatnim wymienionym w niniejszym artykule obowiązkiem kierownik budowy jest przygotowania dokumentacji powykonawczej dla danego obiektu budowlanego.  

Charakterystyka pracy

Praca kierownika budowy w dużej mierze sprowadza się do pilnowania robotników budowlanych, aby we sposób właściwy realizowali prace budowlane. W zależności od przedsiębiorstwa i struktury organizacyjnej danej firmy zakres obowiązków kierownika budowy jest różny wiąże się on m.in. z wielkością danego przedsiębiorstwa, liczbą prowadzonych budów przez jednego kierownika, ilością inżynierów budowy i kierowników robót zasilających szereg danej spółki.

Małe przedsiębiorstwa zazwyczaj oddają w pełne władanie kierownikowi budowy realizację danego zadania i oprócz pilnowania pracowników zajmuje się on więc również zorganizowaniem placu budowy – o tym jak właściwie zorganizować plac budowy przeczytasz tutaj – zamówieniami materiałów budowlanych i komponentów, a także zapewnieniem bezpieczeństwa (BHP) pracowników realizujących prace budowlane. Ponadto kierownik budowy przygotowuje plan BIOZ, dba o porządek na placu budowy, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie podległych mu pracowników. Koniecznie musi umieć odczytywać rysunki, znać się na materiałach budowlanych i być świadomym branej na siebie odpowiedzialności za poprawność realizowanych robót, ale i za życie i zdrowie pracowników.

W dużych firmach zwyczajowo realizowane kontrakty dotyczą większych budów, łączy się to z zwiększonym zakresem prowadzonych robót, w takich przypadkach oprócz stale przebywającego na placu budowy (w tym w biurze budowy) kierownika budowy, właściciele firmy wykonawczej zapewniają kierownikowi dodatkowe wsparcie w postaci kierownika/kierowników robót i/lub inżyniera/inżynierów budowy. Może on więc, przerzucić część ze swoich najprostszych obowiązków na osoby mające pojęcie o pracy budowlanej np. zamówienia materiałów, aktualizowanie harmonogramów czy rozliczenia z podwykonawcami. Nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności za poprawność realizacji inwestycji budowlanej.

Podsumowując praca kierownika budowy polega na pilnowania poprawności realizacji budowy poprzez umiejętne odczytywanie projektu, wdrożenie wiedzy praktycznej poprzez odwzorowanie zaleceń projektowych na budowie i umiejętne zarządzanie kadrą pracowniczą od robotników budowlanych, aż po osoby zajmujące się kwestiami administracyjnymi budowy.         

Cechy osobowościowe

Istnieje pewien określony zbiór cech, które w mojej opinii powinien posiadać kierownik budowy. Oczywiście nie musisz posiadać ich wszystkich, aby być dobrym przedstawicielem swojego zawodu. W mojej ocenie kierownik budowy powinien być:

 • Odpowiedzialny
 • Cierpliwy,
 • Dokładny i skrupulatny,
 • Asertywny,
 • Pewny siebie,
 • Komunikatywny,
 • Osobą o silnym charakterze,
 • Odporny na stres,
 • Dobrym negocjatorem,
 • Szybki w działaniu
 • Sumienny.

Pamiętaj, ze praca kierownika budowy to praca z ludźmi. Obcować tu będziesz nie tylko z inwestorem, projektantem, inspektorem nadzoru, ale całą rzeszą innych osób: robotnikami budowlanymi, kierowcami, operatorami sprzętu, inżynierami budowy, kadrą administracyjną. Powinieneś więc być osobą otwartą na innych i świadomą odpowiedzialności za drugą osobę i wyrozumiałą, w końcu każdy jest inny. Jeśli praca z innymi jest dla Ciebie utrapieniem rozwiąż zmianę (przyszłego) zawodu, albo pozostań w branży. a zajmij się projektowaniem. W tym drugim przypadku spotkania z innymi są nieporównywalnie rzadsze do tych, które musi odbywać kierownik budowy praktycznie każdego dnia.

Ścieżka kariery i zarobki

Ścieżkę kariery kierownika budowy omówię w punktach rozpoczynając od czasów licealnych, czy technikum, a kończąc na byciu uprawnionym kierownikiem budowy.  

 1. Wybór kierunku studiów w klasie maturalnej to ostatni gwizdek przed maturą i decyzją jakie przedmioty należy zdawać na jakim poziomie (podstawowym czy rozszerzonym) na egzaminie maturalnym. To jaki przedmiot i na jakim poziomie należy zdać (warto zdać), aby móc rozpocząć studia budowlane uprawniające nas do wstąpienia na ścieżkę kariery kierownika budowy, należy sprawdzić na stronie uczelni w zakładce odnoszącej się do wymagań rekrutacyjnych. Warto więc sprawdzić czy matura rozszerzona z matematyki bądź z fizyki da nam większą liczbę punktów niż np. matura rozszerzona z chemii. Dla przykładu Politechnika Gdańska wymagała przy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 oprócz podstawowego pakietu (matematyka, język polski, język obcy nowożytny) jeden przedmiot dodatkowy fizykę lub informatykę.      
 2. Student kierunku budownictwo, aby zostać kierownikiem budowy musi ukończyć przynajmniej studia inżynierskie. Niezależnie od rodzaju uczelni – prywatna czy publiczna – oraz niezależnie od trybu studiów – stacjonarne czy niestacjonarne.
 3. Wykazanie się dyplomem ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich uprawnia do podjęcia pracy w charakterze inżyniera budowy. Praca na tym stanowisku wliczana jest do praktyki budowlanej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.
  Zarobki od 4.000 – 6.000 zł brutto. *
 4. Czas trwania praktyki na budowie (niezbędnej do uprawnień budowlanych) po studiach inżynierskich wynosi 3 lata, po studiach II stopnia (magisterskich) 1,5 roku.
 5. Zdany egzamin na uprawnienia budowlane, do którego można przystąpić po przejściu przez weryfikację praktyki budowlanej dopiero uprawnia nas do nazywania się kierownikiem budowy.
 6. Stałe opłacanie składki członkowskiej, zdany egzamin umożliwia pracę jako kierownika budowy. Zarobki od 6.000 do nawet 15.000 zł brutto.
  *Wysokość zarobków zależna jest od doświadczenia inżyniera/kierownika budowy oraz miejsca wykonywania pracy, a także formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt) . W Warszawie, Gdańsku, czy Wrocławiu zarobki są zdecydowanie większe niż w Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu, czy Sanoku.

Podsumowanie

Jeśli czytasz te słowa to znaczy, że artykuł Cię zainteresował, z czego bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że przybliżyłam Ci na czym polega praca kierownika budowy oraz jakimi cechami charakteru powinien wykazać się idealny kierownik. Nie oszukujmy się jednak nie ma budów bez problemów, projektów bez błędów tak i kierowników idealnych.

Praca kierownika budowy to na prawdę niełatwa dola. Bierzesz odpowiedzialność za poprawność realizacji zadania i za podległych Ci pracowników. Nie możesz zapominać o przepisach BHP, dbaniu o środowisko, o byciu nieuciążliwym dla sąsiadów i otoczenia. To także ciągła walka o dotrzymanie terminu, praca pod ogromnym stresem i brzydko to zabrzmi, ale niestety to także często „użeranie się” z ludźmi. Wiesz, jak jest… nie każdy bywa uprzejmy, wykazuje się kulturą osobistą, a bywa i tak, że osoby o małym doświadczeniu budowlanym krzyczą i wymądrzają się najwięcej. Przykro mi to mówić, ale z biegiem czasu dostrzegam to coraz bardziej. Zawsze jednak z każdą zakończoną realizacją myślę, że warto było pracować i „użerać się” by zobaczyć efekt tej pracy, raz ładniejszy, raz mniej ładny, ale zawsze namacalny.

Pozdrawiam,
InzyniErka     

Udostępnij i polub

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Jeśli podoba Ci się blog i chcesz być na bieżąco, kliknij i subskrybuj :)