Dialog #2

Dzień dobry,
Jak nastawienie do nauki języka angielskiego budowlanego? W tytułowym temacie – Dialog #2 – przygotowałam dla Ciebie przykładową rozmowę kwalifikacyjną. Pojawi się więc wiele nowych słówek i zwrotów, które z pewnością będziesz mógł wykorzystać przy okazji swojej rozmowy kwalifikacyjnej. Dziś tylko przykład a za tydzień kontynuacja tematu. Wtedy też pojawią się użyteczne zwroty i słówka, a także ćwiczenia utrwalające. Jeśli chcesz więc w pełni przyswoić temat związany z rozmową kwalifikacyjną koniecznie przeanalizuj dialog #2 wyciągnij wyrażenia i słówka, które według Ciebie są najważniejsze. Spójrz też na listę „warto zapamiętać, którą przygotowałam poniżej, a następnie w kolejnym artykule zapoznam Cię z szerszym zakresem słownictwa. Nie łączyłam wszystkiego w jeden wpis abyś nie miał za dużo nauki na raz. Nadmiar rzeczy do zapamiętania potrafi przytłoczyć, a uczącego się zniechęcić do dalszej pracy, a tego bym bardzo nie chciała😃. Zabieramy się do pracy!

Dialog #2

Recruiter:
Applicant

 R: Welcome to the interview for the position of construction site engineer. My name is Anna Kowalska, I am the Coordinator for Recruitment, and this is Mr. Jan Nowak, head of the construction management department. At the beginning tell me please something about yourself.

A: Good morning, my name is Adam Poręba, I am a Master of Science in Civil Engineering, I graduated university in Krakow, I am working as a Construction Engineer at BUD-BUD company. In my free time, I visit nearby cities in search of interesting building objects.

R: What do you do at your present job and how long have you been working there?

A: As I mentioned, I am a construction site engineer, I tend to groups of employees subordinate to me, coordinate work on the construction site, order construction materials, I take part in construction meetings, I help the construction manager in his duties, and if he is absent from the construction site I replace him. I have been working for the current company for 1.5 years.

R: Does your responsibility also include settlement accounts of the construction project?

A: No, this is a duty of finance department.

R: What did you do before that?

A: I worked at the construction site as a construction worker, which caused that I acquired a building practice.

R: Why do you want to change your job?

A: I have learned a lot in my current job, but now I am ready for new challenges, I would like to develop myself in the direction of building bridges and not carry out small investments in road construction so far, but to be honest I would like to earn more.

R: Why should we hire you instead of other candidates for this position?

A: Because I am young, but I already have some experience working in building sites and managing people. In addition, I had worked as a construction worker before, so I know what this job is and what problems are associated with it. In addition, I am ambitious person, willing to work and new challenges. I don’t mind working in business trips, which is a problem for many other people.

R: What are your greatest strengths?

A: I am responsible, punctual, ambitious, flexible, I have high communication skills, I like learning new things and I am also soak knowledge up.

R: What is your greatest weakness?

A: I am impatient person.

R: Do you know any foreign languages, if so tell us at what level?

A: I know German in general communicative.

R: Why do you want to work for us?

A: Because it gives me a lot of opportunities for development my current material status, in addition you are a reputable part in the construction industry.

R: How much would you like to earn?

A: I would expect between 4,500 to 5500 gross.

R: How soon would you be able to start this position if we offer it to you?

A:  Within two weeks.

R:  Thank you, that’s all from us, do you have any questions?

A: Yes, when can I expect your answer with the recruitment results.

R: Within two weeks we will call you back regardless of our decision.

A: Thank you, I do not have more questions.

R: Thank you for meeting. See you soon.

A: Thank you too.

Tłumaczenie

R: Witam na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko inżyniera budowy. Ja nazywam się Anna Kowalska jestem Koordynatorem do spraw Rekrutacji, a to jest Pan Jan Nowak kierownik działu zarządzania budowami. Na początek proszę powiedzieć kilka słów o sobie.   

A: Dzień dobry, nazywam się Adam Poręba, z wykształcenia jestem magistrem inżynierem budownictwa, ukończyłem studia w Krakowie, aktualnie pracuję jako inżynier budowy w firmie BUD-BUD. W wolnym czasie zwiedzam okoliczne miasta w poszukiwaniu ciekawych obiektów budowlanych.

R: Czym zajmuje się Pan w aktualnej pracy i jak długo Pan tam pracuje?

A: Jak wspomniałem jestem inżynierem budownictwa, nadzoruję więc pracę podległych mi grup pracowników, koordynuje prace na budowie, zamawiam niezbędne materiały budowlane, biorę udział w naradach budowy, pomagam kierownikowi budowy w jego obowiązkach, a jeśli jest on nieobecny na budowie to go zastępuję. W aktualnej firmie pracuję 1,5 roku

R: Czy do Pana obowiązków należy także rozliczenie budowy?

A: Nie, tym zajmuje się dział finansowy.

R: A co robił Pan przedtem?

A: Pracowałem dorywczo na budowie jako robotnik budowlany, dzięki czemu nabyłem praktykę budowlaną.

R: Dlaczego chce Pan zmienić pracę?

A: W mojej obecnej pracy dużo się nauczyłem, jednak teraz jestem gotowy na nowe wyzwania, chciałbym rozwijać się w kierunku budowy mostów a nie jak do tej pory realizować małe inwestycje z zakresu budowy dróg, ale mówiąc szczerze chciałbym więcej zarabiać.

R: Dlaczego powinniśmy zatrudnić Pana, a nie innego kandydata na to stanowisko?

A: Ponieważ jestem młody, ale posiadam już pewne doświadczenie w pracy na budowie i zarządzaniu ludźmi. Dodatkowo wcześniej pracowałem jako robotnik budowlany wiem więc jaka jest ta praca i jakie problemy z nią związane występują. W dodatku jestem osobą ambitną, chętną do pracy i podjęcia nowych wyzwań. Nie przeszkadza mi praca w delegacji co dla wielu jest dużym problemem.

 R: Jakie są Pana mocne strony?

A: Jestem odpowiedzialny, punktualny, ambitny, elastyczny, mam wysokie zdolności komunikacyjne lubię poznawać nowe rzeczy, a także jestem chłonny wiedzy.

R: A jaka jest Pana najsłabsza strona?

A: Jestem niecierpliwy.

R: Czy zna Pan jakieś języki obce, jeśli tak to w jakim stopniu?

A: Znam niemiecki w stopniu komunikatywnym.

R: Dlaczego chce Pan dla nas pracować?

A: Ponieważ daje mi tom możliwość rozwoju mojego statusu materialnego, w dodatku jesteście Państwo renomowaną firmą w branży budowlanej.

R: Ile chciałby Pan zarabiać?

A: Oczekiwałbym od 4500 do 5500 brutto.

R: Jak szybko byłby Pan w stanie podjąć pracę, gdybyśmy ją zaproponowali?

A: W ciągu 2 tygodni

R: Dziękuję, z naszej strony to wszystko, czy ma Pan jakieś pytania?

A: Tak, kiedy mogę spodziewać się od Państwa odpowiedzi z wynikami rekrutacji

R: W ciągu dwóch tygodni oddzwonimy niezależnie od podjętej przez nas decyzji

A: Dziękuję, nie mam więcej pytań.

R: Dziękujemy za spotkanie. Do zobaczenia

A: Dziękuję do zobaczenia.

Warto zapamiętać!

What do you do at your present job? – Czym zajmuje się Pan w aktualnej pracy?

Why do you want to change your job? – Dlaczego chce Pan zmienić pracę?

What are your greatest strengths? – Jakie są Twoje mocne strony?

What is your greatest weakness? – A jaka jest Twoja najsłabsza strona?

Why do you want to work for us? – Dlaczego chcesz dla nas pracować?

Do you know any foreign languages? – Czy znasz jakieś języki obce?

How much would you like to earn? – Ile chciałby Pan zarabiać?

I would expect – Oczekiwałbym

I am impatient person – Jestem niecierpliwy.

material status – status materialny

responsible – odpowiedzialny

punctual – punktualny

ambitious – ambitny

flexible – elastyczny

communication skills -umiejętnosci komunikacyjne

Podsumowanie

Czy dialog #2 przypadł Ci do gustu? To oczywiście tylko jeden z możliwych wariantów przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Wzorowałam się na rozmowach, w których ja miałam okazję uczestniczyć zarówno jako kandydat jak i osoba rekrutująca. Za tydzień wspólnie dalej będziemy zgłębiać temat i poznamy wiele nowych słówek oraz zwrotów, które mogą Ci się przydać w trakcie rekrutacji. Powyższy przykład stanowi za to bazę do dalszej nauki, ale także wskazuje jaką drogę musisz pokonać i co powinieneś wiedzieć aby pozytywnie wypaść na podczas „przesłuchania”. Zostawiam Cię więc z nowym materiałem do nauki, mam nadzieję że go wykorzystasz i pomoże Ci on w osiągnięciu sukcesu.

W kolejnej sobotniej lekcji zasypię Cię zadaniami utrwalającymi także z dzisiejszego artykułu, słówkami i zwrotami, więc przygotuj się dobrze. A jeśli już teraz chcesz więcej to koniecznie przeczytaj inne wpisy, które pomogą Ci podszlifować język: Dialog #1, Idiomy, Materials.
Pozdrawiam,
InżyniErka

Udostępnij i polub

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Jeśli podoba Ci się blog i chcesz być na bieżąco, kliknij i subskrybuj :)