POGODA NA BUDOWIE

Pogoda na budowie przeszkadza czy pomaga? Jak myślisz? Mżawka, ulewny deszcz, przymrozek, mróz, upał, burza, śnieżyca, mgła, gołoledź zdecydowanie utrudniają prace budowlane. Co więc zrobić skoro w dzisiejszych czasach pogoda jest tak nieprzewidywalna, a wszelkie zjawiska pogodowe intensywniejsze? Koniecznie należy zaplanować poszczególne prace zgodnie z możliwą do określenia pogodą. Jesteśmy bowiem w stanie ocenić, iż zimą mogą pojawić się opady śniegu i mróz, wiosną deszcze, latem upały, a jesienią pierwsze przymrozki. Dopasowanie realizacji inwestycji do pór roku jeśli się zdarza to wyłącznie w pojedynczych przypadkach, którymi są najczęściej realizacje wykonywane z niepublicznych pieniędzy. Inwestycje realizowane z pieniędzy publicznych rządzą się zupełnie innymi prawami o czym szerzej napiszę już za kilka tygodni. W niniejszym wpisie skupię się natomiast na zasadach ogólnych jakimi powinno się kierować przy realizacji inwestycji w odniesieniu do pogody na budowie.

Wprowadzenie

Nietrudno wywnioskować z powyższego wstępu, że pogoda na budowie to uciążliwy problem zarówno dla robotników budowlanych, ale i kadry zarządczej. Potrafi bowiem skutecznie sparaliżować prace na budowie i doprowadzić do przesunięcia terminu zakończenia realizacji o kilka dni, tygodni a nawet miesięcy. Zła pogoda to nie tylko przesunięcie terminu, ale również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na placu budowy. Między innymi dlatego jej sprawdzanie w trakcie realizacji, a wcześniej zaplanowanie rozpoczęcia robót we właściwych miesiącach jest tak ważne. Niestety inwestorzy, nie mający wcześniej do czynienia z budową nie szacują jej wpływu na realizację – zarówno na czas jej trwania, koszty, jak i bezpieczeństwo.

Zagrożenia

Postanowiłam część główną wpisu rozpocząć od zdefiniowania i wypunktowania zagrożeń jakie niesie za sobą praca na budowie przy złych warunkach atmosferycznych. Ma to na celu uzmysłowienie Ci jak dużą odpowiedzialność bierze na siebie kierownik budowy/robót prowadząc prace w takiej sytuacji. Nie chodzi tutaj o zagrożenie związane z niewywiązaniem się z wykonania robót w terminie (o tym też wspomnę), ale o bezpieczeństwo osób przebywających na palcu budowy. Co więc może się wydarzyć?

Czynniki bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo pracowników

Przede wszystkim deszcz o zwiększonej intensywności sprawia, iż podłoże staje się śliskie, niestabilne nie trudno więc o wypadek. Upadek w wyniku np. poślizgnięcia się na mokrym podłożu może mieć łagodne skutki w postaci zadrapania czy otarcia, ale mogą pojawić się poważniejsze obrażenia takie jak: stłuczenia, pęknięcia czy złamania. Dalej, przy prowadzeniu robót w trakcie burzy może dojść do porażenia przez piorun pracownika lub grupę pracowników. Skutki rażenia piorunem są o wiele poważniejsze niż przewrócenia się na mokrym podłożu (abstrahując od sytuacji nieszczęśliwego uderzenia się w głowę w wyniku upadku na kamień).

W okresie zimowym mogą pojawić się wzmożone opady śniegu, których nadmiar przykrywa front robót, ale również osadza się na wznoszonych elementach, rusztowaniach czy pomostach roboczych. Zbyt duży ciężar śniegu może doprowadzić do uszkodzenia poszczególnych elementów, narażając tym samym pracowników na utratę zdrowia i życia. Oczywiście zalegający śnieg to również potencjalne zagrożenie poślizgnięcia się i upadku.     

Co więcej możemy zastać na budowie? Elementem znacznie utrudniającym pracę jest mgła. Zbyt mała widoczność wpływa na zwiększenie ryzyka uderzenia przez pojazdy poruszające się w obrębie placu budowy. Tego typu wypadki generują ciężkie urazy u poszkodowanych, należy więc wystrzegać się prac przy małej widoczności.

Jakie szkody może wyrządzić wiatr? Silne jego podmuchy przewracają nawet ciężkie elementy rozsiane po budowie, a także podrywają narzędzia. Możliwe jest więc uderzenie w głowę (i nie tylko) takim narzędziem, a skutki takiego wypadku mogą być zarówno lekkie jak i ciężkie. Te drugie w szczególności występują przy niezachowaniu podstawowych zasad BHP (noszenie kasku na budowie – na głowie, a nie w ręce).

Pozostały do omówienia już tylko skrajne temperatury, czyli upał i mróz. W obu przypadkach należy zwrócić uwagę na stan w tym zachowanie pracowników, a także ich ubiór. Latem przegrzanie, zimą wychłodzenie organizmu – obie sytuacje dla organizmu są niebezpieczne.

Pozostałe czynniki

Oprócz zagrożeń wpływających na zdrowie i życie pracowników należy również wskazać, ze pogoda może wpłynąć na wcześniej wspominane niedochowanie terminu końcowego realizacji zadania. Zagrożenie jakie w tej sytuacji może wystąpić to przede wszystkim nałożenie na wykonawcę kar umownych za nieterminową realizację. Inwestor może natomiast mieć problem z rozliczeniem dotacji przyznanej na inwestycję. Jednakże zagrożeń tych można łatwo uniknąć, o czym przeczytasz poniżej w części poświęconej zapobieganiu zagrożeń.

Jeszcze występuje trzeci typ zagrożenia wynikający ze złej pogody na budowie, a mianowicie uszkodzenie materiałów przeznaczonych do wbudowania na danej inwestycji. Zawilgocenie, czy wysuszenie materiału wpływa na jego parametry techniczne. Producenci zalecają sposoby przechowywania poszczególnych materiałów i winno się je stosować. Materiał o zmienionych właściwościach w większości przypadków nadaje się do wyrzucenia. Ponadto przy realizacji robót w szczególności z zakresu hydrotechniki np. intensywne opady deszczu mogą doprowadzić do zalania części ternu, na którym prowadzone są prace, a więc do wstrzymania robót na pewien czas. Nie wyrzucaj więc pieniędzy w błoto i przewiduj co może się wydarzyć i jak pogoda na budowie może zaszkodzić.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Co zrobić, żeby pogoda nie przeszkadzała w budowie, albo raczej co zrobić, żeby nie doprowadzić do powstania możliwych do wystąpienia zagrożeń? Po pierwsze regularnie sprawdzaj pogodę w zależności od tego jaki będzie ona miała wpływ na prowadzone prace. Dla przykładu betonowanie przy intensywnych opadach deszczu jest delikatnie mówiąc niewskazane. Jednakże lekka, ale długotrwała mżawka po kilku godzinach od zabetonowania jest pożądana z uwagi na konieczność pielęgnacji betonu (jego podlewanie).

Bezpieczeństwo pracowników

Dalej pamiętaj o przestrzeganiu zasad BHP i koniecznie wymagaj od pracowników stosowania odzieży roboczej: kasków, kamizelek odblaskowych, a w zależności od pogody odpowiedniej odzieży roboczej. W upalne dni pracodawca powinien zadbać o przewiewne ubrania dla pracowników, zimą natomiast wyposażyć ich w między innymi bieliznę termo aktywną. W okresie letnim należy dopilnować by nie narażać robotników na nadmierne nasłonecznienie i w miarę możliwości prowadzić prace w zacienionych miejscach lub stosować częstsze przerwy. Często stosowaną praktyką firm budowlanych jest zmiana godzin rozpoczęcia pracy na wcześniejsze np. od 6 rano właśnie w okresie letnim. Spotkałam się także z przypadkiem, gdy jedna z firm rozpoczynała pracę już o 5. Zimą natomiast należy zadbać o ciepłe posiłki dla pracowników, a latem o dostęp do wody pitnej.

Przy intensywnych porywach wiatru, opadach deszczu, we mgle, w upale, przy kilku-dziesięciostopniowych mrozach, czy też w trakcie burzy wystrzegaj się prowadzenia robót budowlanych. Oczywiście decyzję należy dobrać do rodzaju wykonywanych prac. Możesz swobodnie kontynuować roboty budowlane wewnątrz budynku, gdy na zewnątrz panuje mgła, czy występują intensywne opady deszczu. Najpierw oceń sytuację, sprawdź prognozy na najbliższe godziny i decyduj.

Inne zabezpieczenia

Osoby pracujące w specjalistycznych branżach, w szczególności we wspomnianej wcześniej branży hydrotechnicznej szczególnie narażone są na zmiany poziomów wód. Koniecznie sprawdzaj więc nie tylko pogodę, ale i poziomy wód. Specjaliści wiedzą o tym doskonale i nie trzeba im tego przypominać. Jednakże, jeśli jesteś inwestorem to odsyłam Cię do mojego postu na Facebooku. Odpowiedziałam w nim na pytanie Błażeja o ewentualne zagrożenia spowodowane bliskością rzeki przy budowie domku jednorodzinnego.   

Jednakże gdy pogoda na budowie Cię zaskoczy i skutecznie uniemożliwi kontynuowanie prac koniecznie wystosuj pismo do inwestora o przesuniecie terminu zakończenia robót. W końcu nie jest od Ciebie zależne czy opady deszczu będą intensywne i długotrwałe, czy też nie. Unikniesz w ten sposób przekroczenia terminu końcowego wykonania robót (oczywiście jeżeli zgoda zostanie Ci udzielona), a tym samym kar finansowych.   

Zadbaj także o właściwe przechowywanie materiałów budowlanych. Te komponenty, które nie powinny być narażone na wilgoć, nasłonecznienie schowaj do kontenerów albo przynajmniej częściowo osłoniętych pomieszczeń. Zawilgocony materiał nie nadający się do użycia jeśli go wbudujesz stanowi zagrożenie dla całej konstrukcji. Jeśli wyrzucisz stanowi odpad i zanieczyszcza tym samym planetę, a Ty zmuszony jesteś do wydania dodatkowych pieniędzy, wcześniej nieprzewidzianych w budżecie. Przekonałam Cię do planowania prac ze względu na tytułową pogodę na budowie?   

Kiedy najlepiej budować?

Pytanie typu: „kiedy najlepiej rozpocząć budowę” albo „czy marzec to dobry miesiąc na rozpoczęcie budowy?” są dość często zadawane. Zarówno na pierwsze jak i drugie pytanie można odpowiedzieć, że każdy miesiąc jest dobry na rozpoczęcie prac budowlanych, wszystko zależy od tego na co pozwoli nam pogoda. Oczywiście prace prowadzić można przy każdych warunkach atmosferycznych nawet bez narażenia zdrowia i życia pracowników, ale jest pewien warunek – musisz mieć dużo pieniędzy. Około 20% więcej niż zakładałeś początkowo. Praca w niesprzyjających warunkach atmosferycznych wymaga wprowadzenia specjalistycznych rozwiązań np. stworzenie tymczasowego zadaszenia, aby uniknąć opadów deszczu albo stworzenie ogrzewanej komory, w której można by murować zimą. Koszty takich dodatkowych przyjemności są duże i lepiej przemyśleć termin rozpoczęcia robót.

Dobrze to, kiedy najlepiej zacząć? W zasadzie każdy miesiąc jest dobry oprócz zimy. Zimą trudno nam będzie zrobić wykop w zmarzniętej ziemi. Wykop i fundamenty polecam zrobić wczesną jesienią. Następnie zostawić na okres zimowy prace i ruszyć ponownie po zimie, doprecyzowując po przymrozkach. Można także zacząć realizację robót wiosną i skończyć przed zimą. Rozwiązanie z przerwą zimową ma swoje dwie zalety. Pierwsza z nich to przez tych kilka miesięcy odłożysz dodatkowe środki finansowe. Druga – będziesz spokojniejszy, że z kolejnymi etapami zmieścisz się przed następną zimą. Dotyczy to zarówno budowy domków jednorodzinnych jak i większych inwestycji. Realizacje dla inwestorów prywatnych są o tyle wygodne dla wykonawców, że można im wytłumaczyć, iż prace w mrozie, deszczu nie są dla żadnej ze stron korzystne. Inwestorzy publiczni dają termin i Twoja w tym głowa żeby się z niego wywiązać.

Podsumowanie

Planuj, sprawdzaj działaj taki morał z dzisiejszego wpisu mi się nasuwa. A Ty co uważasz o pogodzie na budowie, jej wpływ na realizację jest duży czy mały. Może wydaje Ci się, że przesadzam? Daj znać w komentarzu, czekam na twój odzew i zapraszam do dyskusji. Budowanie to ciężki kawałek chleba, ale za to cieszy oko, a każda kolejna zrealizowana inwestycja to chluba dla jej wykonawcy. Każdy budowlaniec narzeka (ja też) jednak po skończonym zadaniu chodzi dumny jak paw i mówi, że to moje, ja to zbudowałem. Też tak masz?
Miło Cię było gościć na Strefie dla Inżyniera tym razem przy omawianiu pogody na budowie. Zapraszam do przeczytania poprzednich wpisów między innymi o wyborze wykonawcy i organizacji placu budowy. Będzie mi miło jeśli docenisz to co napisałam i klikniesz „like” poniżej. Pozdrawiam,
InżyniErka      

Udostępnij i polub

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Jeśli podoba Ci się blog i chcesz być na bieżąco, kliknij i subskrybuj :)