ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Cześć,
Dzisiaj ponownie poruszę temat przygotowujący inwestycję do realizacji. Jednakże tym razem przeniesiemy się na plac budowy. Poniżej znajdziesz informacje o właściwej jego organizacji. Artykuł podzieliłam na dwie główne części: ogólną – czyli co powinno na placu budowy się znaleźć i w jakim miejscu – oraz szczegółową – odnoszącą się do „dużych” inwestycji, a także mniejszych takich jak budowa domku jednorodzinnego. Jeśli interesują Cię wskazówki dotyczące wyłącznie organizacji placu budowy przy realizacji domku jednorodzinnego, po przeczytaniu części ogólnej przejdź od razu do właściwego fragmentu, pomijając temat „dużych” budów.

Wprowadzenie do organizacji placu budowy

Dokładną definicję palcu budowy znajdziesz w Budopedii, w skrócie natomiast jest to miejsce prowadzenia robót budowlanych. Wykonywany jest na nim szereg czynności zmierzający do osiągnięcia zamierzonego celu – wzniesienia zaprojektowanej budowli. Jednakże prace budowlane na placach budowy zarówno w kraju jak i na świcie wiążą się z ryzykiem zagrożenia dla zdrowia i życia osób na nim przebywających. Należy, więc również poprzez dobrą organizację placu budowy zminimalizować ryzyko powstania sytuacji niebezpiecznych. Właściwa organizacja nie tylko zminimalizuje ryzyko utraty zdrowia i życia, ale przyczyni się do szybszego i sprawniejszego poruszania się w obrębie placu. Ponadto uporządkuje go niwelując wrażenie chaosu („cieszy więc oko”).    

Ogólne zasady organizacji placu budowy

Zgodnie z przepisami krajowymi za właściwą organizację placu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Ta „zasada” w większości funkcjonuje wyłącznie przy realizacji dużych inwestycji takich jak np. budowa mostu, wiaduktu, budynku wielokondygnacyjnego, śluzy, rurociągu, obiektów sportowo-widowiskowych itp. Przy realizacji domków jednorodzinnych za organizację placu budowy bardzo często „odpowiada” inwestor lub wykonawca. „Odpowiada” nie w sposób prawny (bo w tej kwestii nic się nie zmienia, nadal na kierowniku spoczywa odpowiedzialność) tylko organizacyjny.

W ramach zagospodarowania placu budowy należy wyznaczyć:

  • Składowiska materiałów budowlanych,
  • Składowiska elementów konstrukcji,
  • Drogi piesze,
  • Drogi kołowe,
  • Rurociągi i sieci,
  • Miejsce składowania odpadów,
  • Zapewnienie właściwej wentylacji,
  • Pomieszczenia administracyjne,
  • Rozmieszczenie urządzeń technicznych,
  • Miejsce dla maszyn i urządzeń.

Należy również pamiętać o ogrodzeniu placu, stosowaniu tablic informacyjnych i ostrzegawczych, doprowadzeniu mediów, zapleczu sanitarnym dla pracowników (wc), oświetleniu, planie BIOZ, łączności i przede wszystkim wytyczeniu obiektu.

Budowla

Ogrodzenie

Podstawową zasadą niezależnie od wielkości prowadzonej realizacji jest ogrodzenie ternu, na którym prowadzone są roboty budowlane. W mojej ocenie jest to jeden z najważniejszych aspektów przy przystąpieniu do jakiejkolwiek zadania. Ogrodzenie bowiem stanowi barierę dla gapiów, złodziei, osób postronnych (przechodniów), zwierząt itp. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku wypadku osoby, która nie powinna znaleźć się na placu budowy, a także, gdy zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegnie jakiś element, bądź zostanie coś z placu budowy skradzione. Dochodząc odszkodowania niezależnie od zaistniałego zdarzenia (jeśli ubezpieczyliśmy budowę) jednym z podstawowych pytań jest: „Jak plac budowy był zabezpieczony?”. Ubezpieczycielowi tablice informacyjne nie wystarczą. Polecam więc jak najszybciej ogrodzić teren

Materiałów, z których możemy wykonać ogrodzenie jest wiele. Na budowie sprawdzają się ogrodzenia tymczasowe wykonane z paneli ogrodzeniowych (najlepiej ocynkowanych) takich, takich lub takich, do których potrzebne są jeszcze słupki. Można także kupić komplet paneli wraz ze słupkiem np. takich lub takich. Inną możliwością jest wykonanie ogrodzenia z blachy trapezowej.

Rozwiązaniem dość powszechnym jest wynajęcie ogrodzenia tymczasowego na czas realizacji zadania. Od jednego z pobliskich dostawców. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „ogrodzenia tymczasowe wynajem”, a pokaże się całkiem sporo wyników.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Stanowią ważny element poprawiający bezpieczeństwie na placu budowy. Wśród tablic jakie należy mieć na placu budowy podstawową jest tablica informacyjna.

Jej koszt zawiera się w przedziale od 25 – 35 złotych. Dostępna jest w internecie, ale też i w każdym sklepie BHP.

Warto również zaopatrzyć się w tablicę „TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY”, a także: „UWAGA ROBOTY BUDOWLANE” i „UWAGA WYJAZD Z BUDOWY”.

Natomiast w zależności od rodzaju prowadzonych robót, czyli czy występują głębokie wykopy lub też czy są prowadzone prace na wysokościach itp. oraz z uwagi na sposób organizacji placu budowy warto zaopatrzyć się w takie tablice jak:

Klikając w powyższe linki przejdziesz na stronę Ceneo i Allegro, gdzie możesz podejrzeć jak wyglądają poszczególne tablice oraz jaki jest ich koszt.

Miejsce składowania materiałów, elementów, maszyn, narzędzi i urządzeń

Długi tytuł… Możesz się zastanawiać, dlaczego to wszystko umieściłam w jednym akapicie, już wyjaśniam. Wszystkie tytułowe elementy łączy fakt, że miejsce ich składowania powinno być wyznaczone, oznakowane i w zależności od potrzeb otwarte, zamknięte (magazyny) lub półzamknięte. Istnieją takie materiały, elementy konstrukcyjne, narzędzia, maszyny, które stojąc „pod gołym niebem” i będąc narażone na czynniki atmosferyczne za długo nie przetrwają. Konieczne więc jest ich schowanie lub przykrycie. Innym natomiast deszcze i wiatry niestraszne. Stać spokojnie mogą np. samochody ciężarowe, samochody samowyładowcze, koparki, kruszywo budowlane (najlepiej przechowywać w pryzmach), cegły, stal itp. Narzędzia ręczne, „drobne” powinny znajdować się w magazynach, podobnie jak niektóre urządzenia i materiały budowlane (np. gips, cement, wełna mineralna). W magazynach półzamkniętych, które służą do zabezpieczenia składowanych elementów przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak deszcz czy promienie słoneczne, schować należy m.in. elementy z betonu komórkowego, elementy prefabrykowane.  

Drogi piesze i kołowe

„A po co one, skoro każdy chodzi jak chce…?” – pytanie to zadał jeden z kolegów ze studiów Pani prowadzącej zajęcia z organizacji budowy. Prawda rzeczywiście jest taka, że każdy chodzi jak chce. Część wybiera najkrótszą drogę – zazwyczaj na fajrant – a część najdłuższą, żeby jak najdłużej iść i jak najmniej pracować. Tu pojawia się powszechne stwierdzenie: „wszystko jest dobrze, dopóki się nic nie stanie”.  Nie musi więc być wyznaczonych dróg do momentu, w którym ktoś nie złamie nogi, wpadnie do wykopu i skręci kark, albo przejdzie go samochód. Wyznaczając właściwie drogi jesteśmy w stanie uniknąć kolizji między pieszymi a pojazdami, a tym samym zmniejszamy ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Pozostawiam więc Ci do przemyślenia czy wyznaczenie dróg ma sens.

Miejsce składowania odpadów

Jeny InżyniErka daj spokój kto by się tym przejmował, to tylko śmieci. Krew mnie zalewa, gdy wchodzę na budowę a w każdym miejscu leży jakaś kupka śmieci. Tu trochę betonu, tu resztki gruzu, tu deski, tam strzemiona, a jeszcze kawałek dalej wielka sterta wszystkiego, a i wszędzie pety, puszki, butelki, papierki itp… Zamiast po zakończonej robocie cieszyć się efektem wykonanych prac i wystawioną fakturą 😊, muszę odesłać pracowników do akcji sprzątania śmieci, jeśli nie zdążą przed odbiorem. Nie przeczę, że wygodne jest rzucenie papierka, resztki cegły albo deski pod nogi, w miejscu, gdzie akurat się stoi, ale przyjdzie czas, że trzeba będzie to podnieść i wyrzucić do wyznaczonego kontenera. Składowania odpadów powinno znajdować się w miejscu zacienionym, oznaczonym, wydzielonym z łatwym dostępem dla pracowników jak i odbiorcy odpadów.

Media na budowie

Woda i prąd to podstawowe media, bez których życie na budowie jest bardzo ciężkie. Można wspierać się agregatami prądotwórczymi czy zbiornikami na wodę, ale koszty i problemy organizacyjne są w tym przypadku dużym wyzwaniem. Warto więc zawczasu przed rozpoczęciem realizacji zadbać o doprowadzenie mediów na plac budowy i wyznaczyć miejsce/miejsca ich dostępności. Prąd jest niezbędny do uruchomienia wielu maszyn i urządzeń zapewniających możliwość wykonania zadania. Woda natomiast używana jest nie tylko do celów bytowych, ale również np. do podlewania betonu.   

Wyznaczenie pomieszczeń administracyjnych, socjalnych itp.

Dobrze zorganizowany plac budowy cechuje się wytyczeniem zaplecza sanitarno-socjalnego. Miejsca te nie tylko przeznaczone są do przebywania pracowników np. w czasie przerw, ale służą również jako biuro budowy. Czas więc spędza tam kierownik budowy, inżynierowie budowy, kierownicy robót, ponadto odbywają się tam narady, czy inne spotkania. W biurze budowy przechowywana jest dokumentacja budowy oraz dokumenty bezpośrednio związane z realizacją, stąd też konieczność odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń przed dostępem osób postronnych

W pomieszczeniach dla pracowników zostawiane są osobiste rzeczy robotników, ważnym więc jest by były one należycie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Doprowadzone media do baraków i kontenerów specjalnych poprawiają warunki i standard użytkowania. No i nie zapomnij o toalecie…

Inne

Każda budowa charakteryzuje się innymi potrzebami. Inne jest zadanie, miejsce realizacji, kadra zarządzająca, stopień trudności, warunki gruntowo-wodne itp. Pod te „zmienne” należy dostosowywać organizację placu budowy. W sytuacji, w której sieci bądź rurociągi mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników winno się je odpowiednio oznakować. Nie zapomnij też o planie BIOZ! Ponadto w zależności od rodzaju prowadzonych robót np. gdy występują głębokie wykopy zabezpieczyć je, natomiast gdy prowadzone są roboty na wysokości zadbać o siatki zabezpieczające aby żadne narzędzie nie spadło na plac budowy. To oczywiście jedynie przykłady, a Ty musisz sam zdecydować w jaki sposób zagospodarować plac budowy, dostosowując swoja decyzję do panujących warunków.

Bezpieczeństwo przede wszystkim, ale pamiętajmy o zdrowym rozsądku. Za wypadkami na budowie przeważnie stoi błąd ludzki. Kierownicy budów i inżynierowie mają nie lada zadanie aby nakazać pracownikom przestrzeganie ustalonych zasad. Jednakże z ich egzekwowaniem jak i przestrzeganiem bywa różnie, co niestety doprowadzić może do tragedii.

Budowa domku jednorodzinnego

Pomimo, iż to kierownik budowy odpowiada za organizacje placu budowy, przy tytułowej realizacji to różnie z tym bywa. Zazwyczaj na wykonawcę spada konieczność wytyczenia miejsc składowania materiałów, odpadów, urządzeń, narzędzi itp. Jeszcze częściej bywa, że inwestor przejmuje stery i wydziela miejsca gdzie według niego najdogodniej będzie składować poszczególne elementy. Dlaczego tak jest, że kierownik budowy nie zajmuje się tym czym według prawa krajowego powinien? Wynika to z faktu, że inwestycja w postaci budowy domku jednorodzinnego dla przeciętnego inżyniera jest niewielkim przedsięwzięciem. Ilość składowanego materiału jest niewielka, ruch pojazdów znikomy, a liczba pracowników nie przekracza 10 osób. Ponadto kierownika budowy wynajmujemy do innych czynności niż organizacja placu budowy. Jednak pewne kwestie organizacyjne należy wykonać i jeśli nie zrobi tego kierownik budowy, to warto by zajął się tym inwestor

Ogrodzenie

Podobnie jak w przypadku większej inwestycji, warto wykonać ogrodzenie najszybciej jak to możliwe. Jeśli masz dużą działkę i nie stać Cię chwilowo na ogrodzenie całego terenu to zadbaj przynajmniej o plac na którym będą wykonywane prace budowlane i składowane materiały. Nie tylko chodzi o utrudnienie (uniemożliwienie) wstępu na budowę osobom postronnym, ale również o zabezpieczenie przed kradzieżą, a gdy już ona nastąpi na uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela. Jednym z pierwszych pytań (o czym wspomniałam przy dużych inwestycjach) od ubezpieczyciela jest: „czy posiadał Pan/Pani zabezpieczenie w postaci ogrodzenia posesji? Nie? To w takim razie wypłata odszkodowania jest niemożliwa, gdyż nie zabezpieczył Pan w należyty sposób swojego mienia”.

Ogrodzenie terenu to także uniknięcie ewentualnego wypadku. Przy braku ogrodzenia ktoś może wtargnąć na teren budowy i np. złamać rękę w wyniku upadku spowodowanego potknięciem się o leżącą cegłę, a Ty będziesz musiał zapłacić za leczenie. Zadbajmy więc o ogrodzenie stałe lub tymczasowe. Możesz od razu pokusić się o wykonanie reprezentacyjnego ogrodzenia np. ze stali w takim lub takim stylu, bądź też aluminiowego, co kto lubi. Inną opcją jest ogrodzenie tymczasowe do którego Cię namawiam np. z siatki leśnej o dużych lub małych oczkach, do której musisz zakupić słupki drewniane. Jeszcze innym, rozsądnym rozwiązaniem jest wykonanie płotu tymczasowego i stałego (łącznie). Tymczasowego w miejscu narażonym na uszkodzenia i często używanym, a część stałą tam gdzie roboty prowadzone nie będą. Zaoszczędzisz przy tym rozwiązaniu trochę środków finansowych, gdyż nie musisz wykonywać całego płotu dwa razy tylko np. ¼.

Ja przy swojej budowie zdecydowałam się na siatkę leśną z uwagi na duży teren i las na działce. Podczas jednej z wichur drzewo spadło na płot, ale wystarczyło wymienić fragment siatki i płot cały. Docelowo przewiduję zmienić ogrodzenie na składające się z paneli ogrodzeniowych na trzech bokach i bardziej reprezentacyjnego frontu.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Przy budowie domku jednorodzinnego tablic tych nie musi być aż tak wiele. Wystarczy tablica informacyjna – wypełniona oczywiście. Możesz także się zaopatrzyć w tablicę „TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY”, bądź UWAGA ROBOTY BUDOWLANE”. Tyle w zupełności wystarczy, a w razie wypadku, kradzieży, uszkodzenia mienia i innych tego typu zdarzeń jesteś chroniony.

Miejsce składowania materiałów, elementów, maszyn, narzędzi i urządzeń

Warto abyś jako inwestor wyznaczył miejsce składowania między innymi materiałów, aby dostawca czy też wykonawca nie złożył przywiezionych elementów w miejscu w którym Ty akurat jutro planowałeś zacząć wiercenie studni, sadzenie kwiatów, czy też wykonanie jakiś innych czynności. Dodatkowo, wykonawcy są różni o czym przekonujemy się, dopiero podczas współpracy (o tym pisałam w artykule „Wybór wykonawcy”) i w większości przypadków jest tak, że zakupiony przez Ciebie materiał to Twoje zmartwienie aby był przydatny do użytku. Nie każdy wykonawca (a bardziej jego pracownicy) przejmą się tym aby schować klej, cement, czy gips do magazynu, garażu, baraku lub gdziekolwiek gdzie nie będzie narażony na działanie czynników atmosferycznych. Pamiętaj więc o tym by wskazać wykonawcy, gdzie ma składować jakie materiały. Oszczędzisz sobie nerwów, kłopotów i pieniędzy.       

Miejsce składowania odpadów

Jedziesz z na swoją wymarzoną, piękną działkę, na której już niedługo stanie Twój jakże cudowny nowy dom, wysiadasz z samochodu a tu…

Może nie aż tak jak na zdjęciu powyżej, ale wszędzie śmieci, trochę tu trochę tam, butelki po wodzie, puszki (po piwie), papierki, folie, stal, resztki styropianu, wełny, puste wiadra i błogi nastrój znika. Nie pozostaje nic innego jak założyć rękawice i posprzątać, ewentualnie cofnąć się w czasie i zamówić big bagi i kontener na śmieci, po czym wyegzekwować od wykonawcy wyrzucanie tam śmieci i porządek przynajmniej pozorny zapewniony. Nie ma to jak kobieta coś wymyśli…jak się posprząta to będzie porządek.     

Media na budowie

Woda i prąd są niezbędne do wykonywania wielu czynności na budowie. Piły, pilarki, wiertarki, pompa do wody, to urządzenia stosowane na niemal każdym placu budowy. Bez nich praca jest niemożliwa. Często trzeba coś przyciąć, wyciąć, wywiercić albo podlać beton. Nie unikniesz więc doprowadzenia mediów, chyba, że będziesz pożyczać od sąsiadów 🙂

Inne

Nie zapomnij też o wynajęciu toalety przenośnej, przygotowaniu jakiegoś magazynku na podstawowe narzędzia, a także o życiu w zgodzie z sąsiadami. Dobry sąsiad to skarb. Ponadto powinieneś zadbać o to by kierownik budowy sporządził plan BIOZ. Jest to w gestii kierownika budowy, w końcu to jego obowiązek, ale warto mu o tym przypomnieć. 

Podsumowanie

Organizacja każdego placu budowy niezależnie od rodzaju realizowanej inwestycji jest zbliżona.  W przypadku realizacji dużych inwestycji konieczne jest wykonanie większej liczby czynności organizacyjnych. Za właściwą organizację placu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy, lecz przy mniejszych budowach takich jak domki jednorodzinne, obowiązek ten często zrzucany jest na inwestora. Czy warto organizować plac budowy? Moim zdaniem tak, zmniejszamy w ten sposób ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, a także zabezpieczamy swój interes prawny i majątkowy.

Mam nadzieję, że nie zanudziłam Cię tym artykułem. Wydłużył się trochę, ale z pewnością dotknął najważniejszych kwestii organizacyjnych. Jeśli masz jakieś uwagi, albo w Twojej opinii coś pominęłam daj koniecznie znać w komentarzu poniżej. Natomiast jeśli spodobał Ci się wpis to będę wdzięczna za klikniecie „like”  😊.

Na dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejne teksty.

Pozdrawiam,
InżyniErka.       

Udostępnij i polub

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Jeśli podoba Ci się blog i chcesz być na bieżąco, kliknij i subskrybuj :)